TijDENS DE VAKANTIE VAN 'T KRÈNT3E Z/N Wjff VERBLijD MET DE GEBOORTE VAN ONS TWEEDE PUPILLEN-ELFTAL. HET KRijGT DE NAAM: D2 DE VERHEUGDE OUDERS: SPORTVERENIGING DIS en S. V. DIS afdeling 3EUGD. DE DIERBARE KINDEREN: AI? BI en Dl. Aan de secretarissen(essen) van: Meisjesgilde Welpen - Verkenners K.P.3.L. DIS afdeling jeugd DIS tafeltennis DIS volleybal Handboogschutterij De secretarissen essenkrijgen deze week een uitnodiging toegestuurd voor een korte vergadering medio augustus van de jeugdcommissie, waarbij als agenda punt geplaatst zal worden de subsidieaanvraag, die weer op korte termijn bij de gemeente binnen moet zijn. De heer 3. Nabben zal een uiteenzetting geven van de te volgen werkwijze. Datum en tijd zullen nog nader bekend gemaakt worden. 3eugdcommissie OIRLO. STOKBONEN EN OP BESTELLING IN WED. M. AUGURKEN KLEINE PARTijEN VERSLEYEN TEL. -U 573 GEBOORTE TE KOOP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 3