KERKDIENSTEN Zondag, feest van Maria ten Hemelopneming. 7.00 leesmis 8.30 maanddienst Gerrit ten Haaf 10.00 hoogmis tot zekere intentie (M) Maandag7.30 gest. leesmis Dinsdag7.30 uit dankbaarheid (S) Woensdags 7.30 voor genezing van een zieke Donderdag: 7.30 leesmis voor Oohsnnes Peeters Vrijdag: 7.30 voor overledenen (H) Zaterdag: 17.00 hoogmis uit dankbaarheid 19.00 avondmis, maanddienst voor Gertruda Wolters-Peeters DIENSTEN MISDIENAARS Zaterdagavond: P. van Rhee en H. Oacobs Zondag: 7.00 M. Kusters en P. Linskens 8.30 L. Gommans en td. Nelissen 10.00 Leo Direks Maandag: 7.30 G. Voesten en B. van Rhee Dinsdag: 7.30 G. Oacobs en A. Peeters Woensdag: 7.30 GebrMaas Donderdag: 7.30 L. Gommans en W. Nelissen Vrijdags 7.30 P. Linskens Zaterdag: 17.00 G. Voesten en R. van Rhee 19.00 G. Oacobs en A. Peeters GEDOOPT in juni en juli 16 v. d. Broek Oohanna Maria dochter van fam. v.d. Broek-ter Voert 17 Zanders Frank Hubert Christ zoon van fam. Zanders—Ambrosius 18 Nellen Maria Elisabeth Allegonda Henrica dochter van fam. Nellen-Peeters 19 Versleijen Mariëlla Martina Oohanna dochter van Fam. Versie ij en-Ku ij pers ZOEKGERAAKT: TRAPBR0MMER. WIE BRENGT HEM B# Mif TERUG? HENRI VERSLEYEN H0GEWEG

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 2