DE HELE DRUMBAND OIRLO" □m vanaf heden alle werkjes te verrichten (o.a. seizoenarbeid in cnze vrije tijd en op de vrije zaterdag HET GELD IS BESTEMD VOOR DE AANKOOP VAN 2 NIEUWE TROMMEN (F50Q,-) INLICHTINGEN bij 3. Verstappen Zandhoek tel. 392 D«I«S.-NIEUWS Uitslagen 31 mei DIS - Resia 3 3-1 T0P3 - DIS 2 3-2 Venr9- DIS 3 3-7 DIS en DIS2 zijn uitgevoetbald PROGRAMMA ZONDAG 7 3UNI DIS3 - BRUGHUSIA 2 Daarna ligt de competitie volledig stil. Zaterdag 8 augustus begint het voetbalprogramma weer met vriendschappelijke wedstr den Vanaf zondag 7 juni tot 8 augustus krijgt het terrein gelegenh te herstellen en worden enkele stukken opnieuw ingezaaid, daar om wordt er in die periode geen wedstrijd gespeeld op het ter rein. Ook de jeugd wordt verzocht van het hoofdveld af te blij ven en alleen het bijveld te gebruiken. Het bestuur -i. BIEDEN ZICH AAN y a

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5