?*ic_a_u iLgoyj?. T KRENTJE ULU 4 juni HJst LAATSTE NIEUWS aantal stemmen Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 Lijstr~5 Lijst 6 Lijst 7 Lijst 8 Lijst 9 Blanco Schols 8 Kerkdorpen 252 P.v.d.A. 3 Achten JStUegfTs 1 33 TT6 8 Vermeulen Opbouw 70 25 Mevr. Rutten 7 VVD 3 TOTAAL UITGEBRACHT 480 STEMMEN DE SAMENSTELLING VAN DE NIEUW GEKOZEN GEMEENTERAAD DE KIESDELER BEDROEG 450 HET AANTAL STEMMEN GEMEENTELI3K BEDROEG 9450 Hnpende U hierbij een dienst te hebben bewezen om de verkiezingsuitslagen in een directe extra uitgave te publiceren, verblijven wij DE REDACTIE VAN 1T KRÈNT3E" LI3ST 1 6. zetels Stemmenaantal gemeentelijk 2323 LI3ST 2 7 zetels Stemmenaantal gemeentelijk 2968 LI3ST 3 1 zetel Stemmenaantal gemeentelijk 410 LI3ST 4 Stemmenaantal gemeenteli jk 175 LI3ST 5 1 zetel Stemmenaantal gemeentelijk 560 LI3ST 6 2 zetels Stemmenaantal gemeentelijk 758 LI3ST 7 2 zetels Stemmenaantal gemeentelijk 942 LI3ST 8 2 zetels Stemmenaantal gemeentelijk 108 2 LI3ST 9 Stemmenaantal gemeentelijk 232 Uitslagen ver kie zingen HUE STEFIDE OIRLO GISTEREN 3 3UNI 5 stemmen stemmen stemmen stemmeh '"STreïïïïTrerr stemmen stemmen stemmen stemmen stemmen t -- -• Til

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 3