5 juni 1970Copies binnen voor uoensdao 12 uur HANDBOOGSCHUTTER 13 WILLEM TELL Zondag a.s. wordt in Venray - op dezelfde plaats als vorige keer - het derde bondsconcours gehouden. Voor degenen, die dit wensen bestaat reisgelegenheid Vertrek om 10 uur bij Linskens De anderen moeten om 10.15 uur in Venray aanwezig zijn. De secr. KWART3ESACTIE DIS I Zaterdag 13 juni maakt de kerngroep, leider en grensrechter van 1 het eerste elftal met enige bestuursleden het uitstapje, voortvloeiende uit genoemde actie (kwartje per doelpunt) Degenen, die niet meegaan moeten zich vóór maandagavond a.s. half zeven afmelden bij Tennie Duyf (tel. 225) Ook echtgenotes en verloofdes zijn van de partij. Mocht Uw echtgenote of verloofde evenwel niet meegaan, dan gelieve U ook hiervan T. Duyf te berichten. Voorde voorlopige deelnemerslijst zie bekendmaking bij 3. Lins kens. De overige belangrijke punten komen volgende week in M,t Krentje" aan de orde. D I 5 .-3EUGD Voor alle elftallen is de competitie afgelopen. Ui el zullen er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en tournooien be zocht worden. Alle jeugdleden worden verzocht niet op het groot veld te voetballen als er geen wedstrijd is. Ook bij de laatste goal op het oefenterrein mag voorlopig niet gespeeld worden. Dit in verband met de vernieling van de rogge, die daarachter staat. K.P.3.L.- NIEUM5 UITSTAP3E Ons uitstapje naar Duitsland is vastgesteld op 4 juli, dus denk aan je paspoort en geef je zo spoedig mo gelijk op. INTERKRING Op 14 juni a.s. wordt door de K.P.3.L. kring Venray de Interkring-spcrtdag georganiseerd op het sportpark aan de Leunseweg. 13.30 u Défilé van alle sportclubs mmv de Oirlose fanfare 14,000u Officiële opening Onze afdeling heeft de opdracht gekregen om de broodjes met knak te verzorgen. Hiervoor vragen wij 6 meisjes. Opgeven voor maandagavond 8 uur bij MVogelzangs tel. 324 Het bestuur Tk'DPKlT i Oirlo1 s Nieuwsblad jrg 1 nr 29 r\nCllN IOC— Redactieadres: Gefctrudisstr1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1