VERKIEZINGEN REEDS IN ZICHT De Gemeenteraadsverkiezingenwelke gehouden zullen werden op 3 juni a.s., naderen spel en zo langzamerhand is het voor bereidende werk al in een ver stadium gekomen# - Hier in Oirlo is een groslijststemming gehouden en het resultaat is U allen bekend, lilas het misschien een onge- interesserdheid bij de gehouden Statenverkiezingen, dat het landelijk gemiddelde qua opkomst zo laag was; de gemeente raadsverkiezingen zullen ongetwijfeld boeiender zijn vanwege het grote belang, dat U heeft inzake de te voeren gemeente lijke politiek. Daarom telt Uw stem ook mee.blijf niet thuis«maar beslis mee voor zaken, die U allen aangaan. STEM OP WOENSDAG 3 3UNI«DONG EN OUD. TELEFOONNUMMER MEVR. CLAESSENS Op verzoek van de fam. Clressens-Nelissenthans woon achtig Hoge Beek 17 (2e verdieping) te Venray, willen wij gaarne het telefoonnummer vermelden van voornoemde familie s 04780-3210 OUDERAVOND WELPEN EN VERKENNERS Op donderdag 28 mei a.s. is er voor de ouders van de welpen en verkenners een ouderavond. Deze avond wordt gehouden in de Gillwellhut" om 8 uur s avonds. Besproken zal worden het kamp 1970 voor welpen en verkenners. Wij hopen dat U allen hierbij aanwezig zult willen zijn. De leiders en leidsters v.d. verkenners beweging Oirlc WAAR IS UW COPIE De redactie heeft de beschikking gekregen over het werkstuk van Leo Claessens, studerende aanöe R.K. Kweekschool te Don gen, met als onderwerp "De bodemgesteldheid in de gemeente Venray"Uit dit werkstuk zullen we "Oirlo" lichten en U rappoteren over zijn bevindingen naar de aard, samenstelling van de plaatselijke bodem. In een van de komendeafleveringen meer hierover.-. HEEFT U OOK NOG COPIE STUUR HET EENS IN.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 4