zijn ook de verenigingen van Oiilo financieel afgebroken, want in de jaren 50 .groeiden en bloeiden de bestaande ver enigingen en konden ze zich finsncieel redelijk handhaven, door bovengenoen.de activiteiten te organiseren, die praktisch gesproken zonder kosten konden wol den geveerd. Dat een cliBlokaal van een vereniging niet altijd een directe winst oplevert weet nu ondertussen een zakenman in Oirlu wel, want hij heeft ze na eerst binnengehaald te hebben er ook weer uitgewerkt. Cat hij ook een goed beklante zaak bij het kermisterrein heeft weggevaagd is mede de oor zaak van de nu ongunstige ligging, Waarom nu niet het nog braakliggende terrein aan de Hoefdstraat-hoek van de Gertru- disstraat als kermisterrein gebruikt? Dat de prijzen van de kermisattracties zc duur zijn is voor het grootste gedeelte de schuld van de gemeente, maar ook van de Middenstand en verenigingen van Üirlo zelf, Waarom niet zo als op enkele omliggende dorpen gedaan wordt, o.a, i,p,v, extra aanbiedingen met de kermisdagen bij aankoop van diver se artikelen gereduceerde rittenkaartjes te verstrekken, die zij weer in overleg met deze kermisexploitanten kunnen ver krijgen, (ook gereduceerd) Misschien is er ook met deze kermisexploitanten te praten om een lidmaatschap aan te gaan bij een grote vereni ging in Oirlo en zodoende wat subsidie te krijgen voor de opbouw en onkosten, want van de zaken die het meeste profijt trekken van deze kermis gaat dit niet, 40 Jaar geleden werd door een caféhouder hier in de tuurt f25,- onkostenvergoeding gegeven om te komen met een draaimolen en schommels en te blijven staan tot woensdagavond en het bier kostte toen 10c per glas. Kijk dat is nu een visje uitgooien om een snoek te vangen, maar let wel dat je buurman je visje niet aan de an gel neemt, laat staan de snoek. Uit bovenstaande meen ik te mogen concluderen, dat wij hard toe zijn aan een verenigingsgebouw, waarin alle ver enigingen en Middenstand vertegsnwooraigd zijn. Zo dit er niet in de kortst mogelijke tijd kan komen, kunnen wij mei het ver enigingsleven beter ophouden, want we zitten in dn put en blijven in de put» (In de tpekömstzullen alleer dergelijke "brieven'ge plaatst worden, waarbij de raam en de inzender ter redactie bekend is

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 2