T K R EE N TJ F Oirl°!s Nieuwsblad jrg 1 nr 27 22 mei 1970 Redactieadres Gertrudisstr1 Copies binnen \j66t woensdag as.12__uur ÜJ O R D T D I SKAMPIOEN Aanstaande zondag kan het gebeuren. Bij"gelijkspel of cverwinning zal DIS kampioen worden in de 2e klas Afdaling Limburg. Waar we een heel seizoen op hebben gewacht kan dan plaatsvinden. Eindelijk zal het dan toch mogelijk zijn. Na vele jaren net iets te weinig, lijkt het nu genoeg te zijn. We verwach ten Uw aanmoedigingen en steun. Kom zendag naar de wedstrijd Yssel.steyn.il tegen ons DIS, welke wordt gespeeld op het veld bij het Oeugdhuis te Ysselsteyn. Om half drie zal het beginsignaal werden gegeven. BENT U ER DAN OOK INGEZONDEN BRIEF In de brieven bus op het redactieadres vend men de volgende brief, die wij publiceren, omdat hij bestemd was voor plaatsing in t Krentje". Oirlo, 19 mei 1970 Geachte redactie, In hef "Krentje" van 8 mei werd gevraagd copi'e in te zen den over o.a. actuele discussiepunten. Ik wil U hierbij enkele punten voor discussie in overweging geven. In "ft Krentje" van 15 mei werd o.a. de vraag gesteld s HOE VOND U DE KERMISATTRAC TIES EN DE OPKOMST Hierop is mijn vraag t Hoe kan een kermis (familiefeest) slagen als Oirlo geregeerd wordt op een wijze als een Russische kolchos, waar enkele personen het voor het zeggen hebben wat er gebeurd en moet gebeuren, zo niet dan gebeurt het niet of ik breek alles af. Dat hierin enigszins verandering komt, blijkt uit de geslaagde muziekavonden van de fanfare en de fancy-fair van de welpen, die gehouden moesten worden in een schuur bij gebrek aan betere acccmodatie. Met de afbraak van het verenigingsgebouw 9>

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1