TUIN' BOUWVERENIGING OIRLO De ziekt© - en onkruidbestrijdingskalender 1970 voor de groenten- en kleinfruit en bloembollenteelt.is weer uitge geven» Deze kan afgehaald worden aan de Tuinbouwloods Leden, die potgrond nodig hebben voor het optrekken van au gurken, planten enz. worden verzocht deze te bestellen vóo 4 april. Verder is ons gevraagd de bollenkwekers er attent op te ma ken, dat zij moeten zorgen dat de percelen voor de bollen teelt bemonsterd (grondonderzoek) moeten zijn» Aanvraag formulieren te verkrijgen bij s Plantenziektekundige Dienst, Districtskantoor Venlo. Zandstraat.5 VENLO tel. 04700-16233 Secr. 3.3anssen COPIES VOOR. -VOLGENDE UITGAVE BINNEN Vj^ÖR WOENSDAG 12 UUR VEREER VOOR IEDEREEN LEUKE PAASDAGEN TOEGEWENST. TRAPKRUK3LS.KEUKENKRUK3ES TAPI3TREIT IGER.LUCHTVERVERSER, VILEDA-ZELENENZ... h. versieyen driessen HUISHOUDTRAPPEN zeer laag in prijs flEUBELOLItTIEK- EN PALISANO VOOR DE SCHOONMAAK

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 8