ASPERGESSORTEREN 1970 Over ongeveer een maand staat het aspergesseizoen voor de deur. Het voorbereidende werk begint nu. Voor diegenen, die hierin nog onbekend zijn een korte toelichting. In de maanden mei en juni (tot St. dan) wordt de asperges hier in de loods gesor teerd, waarna deze op de veiling wordt afgezet. Behalve zater dags wordt er elke dag gesorteerd, dus ook zondags» Door de week wordt begonnen Js avonds om zeven uur» Zondags om 2 uur n.m.. De gemiddelde sorteertiijd in 1 969 was per dag ca. 4 uur. Nu in 1970 is er mets uitbreiding van de aspergesteelt Bij redelijk weer in het seizoen zal de gemiddelde werktijd zeker aan het bovengenoemde komen. Het aspergessorteren is nog al arbeidsintensief. Het werken met 2 sorteerbandenwaaraan per band 14 mensen hun werk hebben, n.l, 1 oplegger, 10 die sorte ren, 1 weger-schrijver en 2 inpakkers. In 1969 is het sorteer- werk ook door vrouwen gedaan met zeer goed resultaat. Bij deze vraalgt de Tuinbouwvereniging mannelijke en vrouwelijk personeel voor het sorteren van asperges in 1970. Gesteld wordt minimum-leeftijd 18 jaar. Behoudens buitenge-: wone omstandigheden regelmatig komen sorteren, anders loopt het hele sorteren in de war. Serieus werk wordt verlangd. De instructies van de leiding bij het sorteren opvolgen. Op het sorteerreglementbekend in de loods, worden enkele punten toe gelicht betreffende het sorteren. Op een goede behandeling tij dens het sorteren kan gerekend worden. De mogelijkheid voor om de andere dag te sorteren is er ook, b.v. met 2 personen een sorteerplaats te verzorgen. De volgende week wordt er ook een advertentie in "Peel en Maas" geplaatst. Dus die belangstelling hebben voor het aspergessorteren in 1970... vraag inlichtingen over het loon enz, en geef U op bij onderstaande, Secr, Tuinb. Ver. Oirlo tel. 372 y PAASBLOEMEN TE KOOP 0. PEETERS MEERLOSELiJEG 14 OIRLO >2 -O VOOR PASEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 7