■■llm i.j i i - - "MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN Oirlo's Nieuwsblad van 5 dec. 1969 maakt gewag van een nieuw hoofd der school in Uw woonplaats. Graag maak ik van dit blad gebruik me vcor te stellen aan de in woners van Oirlo, uiteraard op de eerste plaats aan de ouders van de leerlingen. Ik hoop op een prettige manier met U te mogen samenwerken urn zodoende Uw kinderen een optimale opvoeding te geven. Met het personeel zal ik proberen het onderwijs "op een zo hoog mogelijk peil te brengen, zonder daarbij uit het oog te ver liezen, dat de kinderen graag naar schóól moeten komen. Ik verwacht van U, dat U er begrip voor toont, dat deze functie voor mij nieuw is. Geeft U mij ruimschoots de tijd me in te wer ken en verwacht U niet op korte termijn grote veranderingen. Voorlopig draait de school gewoon op de oude vertrouwde voet door en zo is het ook goed. Omdat ik. oagelijks van Westerbeek naar Oirlo v.v. moet rijden, zal het moeilijk voor U zijn met. mij in contact te komen. Wan neer U dit niettemin voor een of ander toch noodzakelijk acht, dan kunt U mij bijna dagelijks tot ongeveer vijf uur bereiken, maar ook tussen de middag van twaalf uur tot half twee. Natuurlijk hoon ik zo spoedig mogelijk in Oirlo te komen wonen, maar zoals U weet is het wcningprobleam een actueel en algemeen verschijnsel Ik hoop in Oirlo op harmonieuze wijze met U allen te werken. Een aangename werkkring heb ik al gevonden bij mijn collega's. Th, v.d. Heijden Hoofd der lagere school FANFARE EN TROMMELCORPS Vrijdagavond 16 januari gaat de fanfare en trommelcorps een con cert geven bij de fanfare in Helenaveen. Dit is een tegenpres tatie voor het concert dat Helenaveen in 1967 samen met fanfare "Ons Genoegen" ih Oirlo heeft verzorgd. Leden en supporters zullen om half acht met eigen auto s bij 3. Linskens vertrekken. bestuur. r OIRLO'S NIEUWSBLAD IVfTl 1"° i NIEUWE PRINS 17januari

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1