VQLLEYBALNIEUIVS 17 Dec j.l. vond de eerste ledenvergadering plaats van de'on langs opgerichte volleybalclub. Het ging om een bestuursver kiezing Na een drietal stemmingen werden als bestuursleden gekozen de dames H. Verstegen en L. Speycken en de heren 3. Philipsen, H. Flaessen en L. Duyn. Laatstgenoemde werd benoemd tct voor zitter. De andere functies zullen in een bestuursvergadering worden verdeeld. - - - LDuyn - BIL3ARTNIEUWS De barakwedstrijden staan bijzonder in de belangstelling, gezien de grote deelname tct heden toe. De finales zullen spannend worden op 11 jan. Reeds thans staan er verschillende in oe finales. Op 4 jan. en 11 jan. tot 8 uur ?s avonds ès er nog gelegenheid cm een kans te wagen en ook nog de finale te bereiken. VEEL SUCCES Bestuur Biljartclub "Onder Ons" HANDBOOGSCHUTTER13 WILLEN TELL Dit is de eerste maal., dat we in ons Nieuwsblad verschijnen* Laten we hopen, dat nog vele publicaties kunnen volgen. Langs deze weg willen we onze leden erop attent maken, dat op zondag 4 januari weer het schieten van maandpunten is. Dinsdag 6 januari is de uitgestelde wedstrijd naar Castenray. De leden worden verzocht zoveel mogelijk cm zeven uur in Cas tenray aanwezig te zijn, cmdat het anders veel te laat wcrdt» Er zal namelijk in twee groepen geschoten moeten worden. Het bestuur maakt tevens van deze gelegenheid gebruik om allen een Gelukkig e'n Zalig Bieuwjaar toe te wensen. Secretaris Th, Hellegers INGEZONDEN BRIEF Geachte redactie, In nr 4 van Uw nieuwsblad staat een artikel over de betekenis van de plaatsnaam Oirlo. N.a.v.dit artikel zou ik de heer P. 3acobs willon vragen of deze er achter kan komen, wat de betekenis is van de boerderij "De Simmert".Zelfs bij de Oud heidkundige Kring te Venray tast men volkomen in het duister. U zau de bewoners van deze boerderij hiermee een plezier doen. Hoogachtend 3. Verstapper. - Zandhoek b

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 3