KERKDIENSTEN Zondag feest van Driekoningen -7♦30 leesmis 8.39 maanddienst P.J. Lconen 10.00 htogmis voor de parochie Maandag 8.00 gest.leesmis Dinsdag Q.00 gest. leesmis Woensdag 8.00 leesmis uit dankbaarheid Donderdag 8.00 jaardienst Peter Lommen Vrijdag 8.00 jaardienst A. de Pcnti en Petronella Duijf Zaterdag 8*C0 leesmis DEZE WEEK WOEDEN DE ZAKJES VAN DE GEZINSBIJDRAGE OPGEHAALD D.I.5.-NIEUWE Het bestuur van D.I.S. wenst langs deze weg ai haar leden en donateurs een "Voorspoedig 1970" De donat aursaktie heeft dit jaar het recordbedrag van f550,- opgeleverdHet bestuur dankt langs deze weg alle inwoners, die hieraan bijgedragen hebben, en die zodoende hun vertrouwen in D.I.S. daadwerkelijk ondersteund hebben. Het bestuur zal dit bedrag gel ruiken ccn de Oirlose jeugd hun hoognodige ont spanning te geven. PROGRAMMA^ZONEAG_4^3ANUARI^I97G_ T RKDEV 2 - DIS half drie EWC 4 - DIS 2 half twaalf DIS 3 vrij Bij afgelasting van het programma worden ALLE SPELERS, die tot de kerngroep (16) van het eerste elftal behoren cm twee uur verwacht in de gymzaal. MEISJESGILDE 0IRL0 A,s, dinsdag 6 januari is de Driekoningenavond voor de Roet moppen en het Wespennest. Aanvang 7 uur in het Jeugdhuis. LLÏB .LFSiiLIE.G QIRLO w IJTsT^löaandacavondX5 jan.) om 7.30 u in ^aal ongen So c.—économische ontwikhei lags ai ond. Öp deze avond zal Drs B.istervelds een inleiding hcuden over bedrijxsop- volgimg. Wij hopen vele leden 01 deze avond aanwezig te zxeen. 19.10 avondmis maandd. Gertr. Wolters-Peeters .VMMaanM—immmmaw»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 2