r p.riant. 1. padresRp.rfru,rli astrRat, ,1jaargang 1 nr 7 Idij bieden U, geachte lezers, na de vele feestdagen weer een scala van nieuws, dat U weer in een andere tijd zal'brengen, een tijd van gezellige verenigingsavonden en carnavalsfesti viteiten. AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B. EN HUN ECHTGENOTEN Bij deze willen wij U allen uitnodigen op onze gezellige avond, die gehouden zal worden op u&C-rjcie^daq 8 januari in Zaal Rongen aanvang 8 uur, '-V- T Deze avond wordt verzorgd door -a Heer van Balen, die goochelen en mentale magie presenteert. Het belooft iets heel bijzonders te worden, en we verwachten U dus allemaal met Uw echtgenoot. Om de kasten van deze avond een klein beetje te dekken, zal er nog een loterij worden gehouden, waaraan mooie prijzen zijn ver bonden U bent dus van harte welkom en wij wensen U bij voorbaat dan ook een gezellige avond toe. A.S. ZATERDAG 3 JANUARI IEN "DE RUIF" Als Carnevalsveriënieging hebbe wej gemeent alle bals op enne zaoturdag te crganiesierezoëdat er dan genoeg plats is vur de Gelderse carnevalsvierders te herberge. Andere jaore is dit nie altiëd ut geval gewis. Dus urn van dit bal enne echte Gelderse aovund te make: ZAQTURDAGAQl/UND IEN DE RUIF. Nim dus als Oelderse ow kans wacr un te genieten van.en echt Oelders bal. KOM MAR ALLEMOL VERKLET AS UT EF.FE' KAN. TOT ZAOTURDAGAOVUND Ut bestuur Het bestuur GEVONDEN VOORWERPEN damespolshorloge Van de Ven Hoofdstraat OIRLO'S NIEUWSBLAD 2 januari .1.970 VORSTENBAL

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1