OIRICVS nieuwsblad 19 december 1969 jrg 1 nr 6 DE QS EN DE EZEL Waar zouden de mensen, die die os em die ezel bij de kribbe hebben gezet aan gedacht hebben? Ik geloof, dat deze mensen goed hun bijbel kenden. Zij heoben gelezen wat de pro feet Isaias al 700 jaar voor de geboorte van Dezus aan de Doden gezegd had. God heeft enorm veel voor jullie gedaan, jullie verlost uit Egypte, jullie van zwerven de herders gemaakt tot een volk met een land en een koning, tot een volk dat meetelt cnder de andere vol keren. Wat hebben jullie gedaan? De hebt je God de rug toegekeerd; je bent af vallig, ontrouw geworden; je hebt andere goden nagelopen. En dan zegt Isaias s Een os kent zijn meester; een ezel de kribbe van zijn Heer. Huisdieren, een os en een ezel zijn soms trouwer en aanhankelijker dan mensen. Ock dat kind van Bethlehem zal ontrouw van de mensen ondervinden. '.'Hij kwam bij de zijnen, maar de zij nen ontvingen hem niet", schrijft Dohannes. De Docdse over heid bleef onverscUllig; Herodes vervolgde Hem; in de her berg was voor hem geen plaats. Waar de mensen verstek lieten gaan. daar was het redeloze dier op zijn post. Laten wij altijd dankbaar en trouw zijn aan onze God, dia in Dezus Christus zijn bedoelingen met de men sen kenbaar heeft gemaakt en die onze trouwe medewerking vraagt met zijn Zoon cm van deze wereld te maken een wereld van vrede, liefde en rechtvaardigheid voor X alle mensen. (fM Wegen wij door het Kerstfeest vj dat ideaal weer een klein beetje meer gaan benaderen PASTOOR SCHOREN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1969 | | pagina 1