JIRLO^S NI RUWS BLAD Jaargang 1 nr 4 BRIEF VAN PATER VERSTAPPEN St. Maarten 5 nou. 1969 Oirlo gaat een parochieblad uitgeven. Proficiat! Moge het stand houden en uitgroeien tot een nuttig blad voor iedereen. Gaarne dus, als Oud-Oirlonaareen centje in het zakje. Allereerst om U allen hartelijk te danken voor het mooie elektronisch orgel, wat U me schonk bij mijn vertrek in sept. j.l. Het staat voorlopig op de pastorie, waar ik zondags mijn kudde bijeen heb voor de diensten en het speelt heerlijk. Telkems, als ik het hoor, denk ik aan jullie en aan de mooie vakantie, die ik er dit jaar mocht doorbrengen. Ik zit nu weer 'onder de zon van de Antillen en de bijgewonnen kilo's hebben het hard te verduren. De "ups en downs" van het broze lichaam, liie zullen proberen het in dienst te stellen van ons werk hier. Ik zit nog volop in de kerkenbouw-. Hier is de parochie steeds groeiende - veel vreemdelingen, die menen dat Sint Maarten een paradijs is. Het Franse stuk van het eiland is over de 6000 mensen rijk, maar veel rijken wonen hier niet. Over veertien dagen begint het tourietisch seizoen en komen honderden Ameri kanen om te brui,nen. De hotels breiden uit en er komen steeds nieuwe bij, wat veel jonge mensen werk verschaft. Zal dit van lange duur zijn? Het is hier rustig in de Kerk - geen schokkende dingen zoals in Nederland. ALLE VERANDERINGEN,ZI3N NOG GGEN VER BETERINGEN. Moge Oirlo trouw blijven aan haar plichten en ik hoop, dat het parochieblad hiertoe zal kunnen meewerken. Nogmaals allen hartelijk dank en groet. Pater 3. Verstappen. FANFARE - NIEUWS De fanfare en het trommelkorps houden op DINSDAG 9 DECEMBER hun jaarlijkse feestavond. ZATERDAG 13 DECEMBER OM 19.30 UUR vertrekken wij per bus naar Westerbeek voor het geven van een uitwisselingsconcert. Supporters kunnen zich tegen een kleine bergoeding tot woens dagavond 10 december opgeven bij het bestuur. Seer-penningmeester 3. Classens

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1969 | | pagina 1