21 november fllle inwoners Wij bieden U, geachte lezers, deze week een scala van nieuws, dat beslist de moeite waard zult vinden. KERKBERICHTEN 26e Zondag na Pinksteren s Feest van Christus Koning. 7.00 leesmis 8.30 gezongen mis voor Joseph en Josephina Versieyen 10.00 hoogmis voor Joh. Claessens-Verstappen en voor Gerrit en Louis Claessens Maandag 8.00 leesmis-ter ere van St. Machutus Dinsdag s 8.00 leesmis voor Alb. Janssen-Aarts v.w. buurt schap Boahuizen. Woensdag s8.00 jaardienst Francisca Simons en H.Uiterhoeve Donderdags800 leesmis Louis Claessens - Vrijdag ïS.OO leesmis ter ere van St. Machutus Zaterdag :11,00 plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar 300STEN - VERMEULEN Om 19.00 uur avondmis voor Anna Swinkels-Fleurkens v.w. de buurt. MISSIENAAIKRING 0IRL0 Zijn er nog dames, die graag handwerken Gaarne zien wij cnze naaikring uitgebreid met leden, daar op het gebied van missiewerk nog zeer veel te doen is. Door dit werk kunt U een prachtige arbeid verrichten voor het missiewerk. Belangstellenden kunnen vrijblijvend eens komen kijken op iedere vrijdagavond van half acht tot tien uur bij Huize Oelders Hof (T.n.v. Dhr Wayenburg) Indien Uw belangstelling uitgaat naar dit werk, dan kunt U zich ook aanmelden bij Mevr. Houwen Past. Gerardsstraat HERINNERING VAN G. VERV00RT EM. PASTOOR Op de redactie is een brief binnengekomen van oud-pastoor Vervbort, die ons vroeg, of hij een herinnering mocht publi ceren van zijn tijd in Oirlo» Gaarne voldoen wij aan zijn verzoek. Op de volgende blad zijde kunt U de mooie brief lezen s OIRLQ'S NIEUWSBLAD 2!^_ i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1969 | | pagina 1