Aan alle inwoners 1 GEBOORTE Met trots kondigen wij de geboorte aan van een weekblad voor alle mensen uit Oirlo, dat vanaf heden wekelijks op vrijdag bij U aan de deur wordt bezorgde "Een weekblad?" zult U vragen* Ja, inderdaad Vanaf vandaag zult U iedere vrijdag een gestencilde krant in huis krijgen, waarin U, al het nieuws van Oirlo rustig kunt lezen* Nieuws van week tot week* NI|UUS Wat voor nieuws? In dit nieuwsblad kunt U wekelijks de infor matie vinden van alle verenigingen, die voor die week nieuws te brengen hebben aan hun leden, maar ook voor alle Oirlose mensen* Kortom Alle verenigingen kunnen kosteloos al hun verenigingsnieuws in dit blad laten afdrukken, indien de des betreffende vereniging de copie op uiterlijk woensdagmiddag 13,00 uur heeft ingeleverd bij het redactieadres Gertrudis straat 1 Indien de verenigingen gebruik willen maken van dit blad om nieuws te publiceren, dan juichen wij dit van harte toe* Heel de bevolking van Oirlo is er immers mee gebaat, dat nieuws van hun verenigingen tijdig ter ore komt. Gaarne zijn wij echter ook bereid heel ander nieuws te publiceren, zoals leuke gedichten, tekeningen van kleuters, leuk werk van schoolkinderen, van echte dorpsgebeurtenis sen etc. etc* BEDOtLING - U kunt zich voorstellen, dat deze service-verlening aan U en aan de verenigingen in het bijzonder een doel heeft. Dit doel wil U de Oirlose Jeugdraad geven. De Oirlose Jeugdraad probeert het contact tussen d^ vere nigingen, waar jeugd inzit, te verstevigen en nieuwe ideeën naar voren te brengen om de Oirlose jeugd actief een doel gerichte en verantwoorde ontspanning te bieden* Voornoemde raad heeft in het verleden onder meer het vervoer van het Kindervakantiewerk mogelijk gemaakt en het Jeugddansen met de kermis* tl11iniliIIIM„^»iiif.iriH.i>|Mn»*rt**cV.MIiVI'l' !U«liM.|,||,||iM.».,.-i».ir

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1969 | | pagina 1