WENST U een Gezond en Gelukkig Redactieadres; G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 38e jaargang WK. 52 30 december 2010 Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur OSTRUMS Weekblad DE REDACTIE I

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1