Weekblad -periodiek-, t.i. 582877. OSTIUM De dorpsraad Oostrum Wenst u aden en wM In een goede gezondheid toe Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 38e jaargang WK. 51 Sluitingsavond in te leveren kopij: 23 december 2010 Maandagavond 18.00 uur %>:y' OSTRUMS 4 W Tijne feestdagen een voorspoedig 2011

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1