DECEMBERCOMITÉ 38e jaargang WK. 50 16 december 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Za. 18 dec. Ma. 20 dec. Wo.22 dec. Agenda: 24 dec. 19.30u. Muzikale kerstborrel met leerlingenorkest, orkest, tamboerkorps en jeugdslagwerkgroep Hit-it 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 20.00u. Repetitie tamboerkorps Kerstconcert (19.00u.) en Kerstviering (19.30u.) Zoals u wellicht weet verzorgen wij de jaarlijkse collecte voor Sint en Kerst. Gezien de moeilijkheidsgraad wie in aanmerking komt voor een kleine attentie, gaan wij terug naar de basis, en doen een beroep op jullie om aan te geven wie NIET thuis de feestdagen kan doorbrengen. Dit kunt u voor zaterdag 18 december kenbaar maken bij: Auke Litjens 513998 of Maud Vermeulen 512102 Bij voorbaat dank Decembercomité OSTRÜMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1