R.K. Parochie O.L.Vrouw Geboorte te Oostrum Administratie kerkbijdragen 38e,jaargang WK. 49 9 december 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Het is alweer begin December. Nog enkele weken en het jaar 2010 ligt achter ons. Een tijdstip waarop velen de balans over het afgelopen jaar opmaken. Dat geldt ook voor de administratie van de kerkbijdragen en voor de penningmeester van onze parochie. Met voldoening stellen wij vast dat wij reeds van zeer velen uit onze parochie een vrijwillige bijdrage mochten ontvangen. Dat vertegenwoordigt heden een bedrag van ruim 26.000,-- Onze oprechte dank voor de van U ontvangen bijdrage. Wij ervaren dit als een blijk van Uw betrokkenheid bij onze parochie en tevens als waardering voor het werk dat de talrijke vrijwilligers verrichten. Ofschoon wij niet van alle gezinnen een bijdrage ontvangen, ongeveer 52 mogen wij thans rekenen tot de vaste deelnemers, denken wij dat ook bij de niet-deelnemers vele gezinnen zijn, die zich verbonden voelen met onze parochie. Meermalen in de loop van het jaar mogen wij dit ervaren; bij zowel vreugdevolle activiteiten/festiviteiten alsook bij momenten waarbij wij elkander bij droevige gebeurtenissen tot steun zijn. Zonder Uw financiële ondersteuning is het onmogelijk ons werk voor U allen op een verantwoorde wijze te doen. Vandaar het vriendelijke verzoek om zo mogelijk voor het einde van het jaar onze parochie met Uw financiële bijdrage te willen ondersteunen. U kunt Uw bijdrage voldoen door: Overboeking ten gunste van bankrekeningno. 1400.01.832 ten name van Parochie O.L.Vrouw Geboorte/ Adm.Kerkbijdragen Bankrelatie: Rabobank Venray. Uw contante bijdrage bij mij in te leveren op Stationsweg 110 te Oostrum. Nogmaals hartelijk dank voor de van U ondervonden steun en medewerking. Voor informatie over "kerkbijdragen"kunt U het beste rechtstreeks contact opnemen met: Annie Vermeulen, Stationsweg 110, 5807 AC Oostrum. Tel.0478-586637 e-mailadres: anniehenkl 10@hetnet.nl w .'/.W OSTRUMS I m

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1