WlEIllAD Informatie Dorpsraad 0STRUM Aan alle inwoners van Oostrum en andere belangstellenden. 38e jaargang WK. 47 25 november 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Vorige week kondigden wij het bezoek van B&W bij de dorpsraad aan. Intussen hebben wij een agenda samengesteld voor dit bezoek die er als volgt uit gaat zien: 20.00 opening 20.05 kennismaking en presentatie van de individuele portefeuilles door burgemeester en wethouders. 20.45 presentatie dorpsraad van de resultaten van het enquêteonderzoek DOP 2010 21.15 discussie met B&W aan de hand van 5 stellingen als resultante van de opmerkingen en suggesties uit de enquête. 22.00 afronding van de avond. De stellingen waarover wij in discussie gaan zullen wij in het volgende weekblad plaatsen. Mocht u nog suggesties hebben voor de discussie die gaan over het algemene belang van Oostrum en dus niet over uw eigen individuele belang dan kunt u die mailen naar dorpsraad@home.nl of via en briefje naar dorpsraad Hoefslag 3 te Oostrum. U bent van harte welkom op dinsdag 7 december 2010 aanvang 20.00 uur in het gemeenschapshuis "den Oesterham". Dorpsraad Oostrum OSTRUMS x kk

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1