Beste leden van de afdelingen voetbal en korfbal van de S.V.O. Tijd: 20.30 Plaats: Kantine op het sportpark. Secretaris SVO 2 okt. 11.00u. Repetitie orkest 13.30u. Vertrek naar festival KunstfactorLive! in Amsterdam 4 okt. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 19.30u. Repetitie orkest 6 okt. 19-OOu. Leerlingen tamboerkorps en jeugdtamboerkorps 20.00u. Repetitie tamboerkorps Agenda: 9 okt. Jubileumconcert koor Harmony m.m.v. orkest en tamboerkorps 16 okt. Inzamelen oud papier 30 okt. Inzamelen oud papier 31 okt. Allerzielenviering Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 38e jaargang WK. 39 30 september 2010 Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Op maandag 18 oktober a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de Sportvereniging Oostrum plaats. Schrijf alvast op in je agenda, notebook, harde schijf, zodat je er ook bij kunt zijn HAR,MO ra N-'a OOSTRUM OSTRUMS irv.K' i* i

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1