lEGIOMELLADouches SV Oostrum weer veilig 25 sept. 09.00u. Inzamelen oud papier 27 sept. 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 19.30u. Repetitie orkest 29 sept. 19.00u. Leerlingen tamboerkorps en jeugdtamboerkorps 20.00u. Repetitie tamboerkorps Agenda: 2 okt. Deelname orkest aan festival Kunstfactor Live! in Amsterdam 9 okt. Jubileumconcert koor Harmony m.m.v. orkest en tamboerkorps 16 okt. Inzamelen oud papier 30 okt. Inzamelen oud papier 31 okt. Allerzielenviering ZATERDAG 25 sept. 09.00 - 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg De douches in de kleedruimten van SV Oostrum zijn «eer vrij van legionellafcacteriën Tijdens een controle op 18 augustus jl bleek een besmetting met een van de minder gevaarlijke legionella-varianten Door deze besmetting konden de douches tijdelijk niet gebruikt werden waardoor tal van wedstrijden elders gespeeld moesten worden Een legicnellafcesmetting kan ontstaan wanneer de (v.armjwaterleidingeo langere tijd met gebruikt worden en het stilstaand water een temperatuur bereikt tussen de 25 en 55 graden zoals nu bijvoorbeeld gebeurd is tijdens de vakantieperiode Door de leidingen ruimschoots door te spoelen kan de besmetting opgelost worden Inmiddels hebben nieuwe laboratoriumtesten uitgewezen dat de leidingen weer helemaal schoon zijn. De doucheruimten kunnen weer normaal gebruikt kunnen worden. Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 38e jaargang WK. 38 23 september 2010 Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur r" OOSTRUM OSTRUMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1