M m Weekblad "Periodiek" tel: 582877. KLACHTEN OVER BEZORGING i 38e jaargang WK. 37 16 september 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur 18 sept. 12.30u. 13.00U. 19 sept. 11.00u. 13.00u. 20 sept. 18.45U. 19.30u. 20.00u. 22 sept. 19.00u. 20.00u. Agenda: Repetitie orkest Repetitie orkest en koor Harmony Herdenking Brits Kerkhof Repetitie orkest Start repetities leerlingenorkest Groepsrepetitie Repetitie orkest Leerlingen tamboerkorps en jeugdtamboerkorps Repetitie tamboerkorps 25 sept. Inzamelen oud papier 2 okt. Deelname orkest aan festival Kunstfactor Live! in Amsterdam 9 okt. Jubileumconcert koor Harmony m.m.v. orkest en tamboerkorps 31 okt. Allerzielenviering Klachten over de bezorging van het Oostrums Weekblad en de Peel en Maas, s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met •r?3W HARMONIE F OOSTRUM A 'I OSTRUMS -li

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1