Weekblad ?0 STRUM Had u het al gehoord? Wilde achtervolgingen, aanrijdingen bij de vleet, en er wordt nog geschoten ook! Ja mensen het is weer zover, de kermis komt naar Oostrum op 11, 12, 13 en 14 september. Voor de jongeren, de kleinsten, maar ook voor de volwassenen die wel een visje lusten of willen genieten van de sfeer en de pret. Op de kermis in Oostrum komt te staan: Snoepkraam Viskraam Suikerspin/popcorn Autoscooter Boksbal Draaimolen Schiettent Grijpkranen Lijntrek/eendjes vangen Big One Aqua Blasta Rupsbaan De rit en entreeprijzen voor 2010 zijn ais volgt: Kindervermaak 0.80 - Autoscooter €1,00 - Rups €1,50. We wensen u weer veel kermisplezier. 38e jaargang WK. 35 2 september 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1