KBO- OOSTRUM KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN Bedevaart naar Kevelaer Een succesvolle cursus koken voor mannen 2009/2010. Kevelaer Secretariaat: L. Tromp-Brand, Stationsweg 211a, 5807 AB, Oostrum. Tel. 0478-589033 E-mail: l.tromp-brand@home.nl 6 leden hebben zich ingeschreven voor de vervolgcursus dit jaar. Omdat een cursus bestaat uit 8 deelnemers kunnen nog 2 mensen hiervoor inschrijven. Mocht u interesse hebben kunt u dit uiterlijk 16 augustus kenbaar maken aan Henk Vermeulen, Stationsweg 110; tel. 586637 Het is de moeite waard, dat verzeker ik u! Woensdag 18 augustus gaan we op bedevaart naar Kevelaer tezamen met Oirlo en Castenray Het programma voor die middag is als volgt: 15.00 uur de H.Mis in de kaarsenkapel, opgedragen door Pastoor Keiler; het Linderskoor zal de zang verzorgen Hierna is er koffie met gebak in het klooster De eigen bijdrage aan de kosten bedraagt 3.00 per persoon Diegene die er per fiets heengaan worden om 12.30 uur op het Dorpsplein verwacht. Wie interesse heeft in een langere fietstocht gaarne verzamelen om 10.00 uur op het Dorpsplein. Mocht u per auto gaan, vertrekken we om 14.00 uur vanaf het Dorpsplein. Medepassagiers worden vriendelijk verzocht om aan de chauffeur 2.50 te betalen. Uiterlijk 15 augustus opgeven bij Th.Linskens Gildestraat 11 met betaling van 3.00 per fiets per auto

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 9