W-EE 3£B IAD Veel belangstelling voor infoavond circuit ccmetnte Venray 38e jaargang WK. 31 3L 12 augustus 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Meer dan 90 belangstellenden hebben woensdagavond 28 juli in de burgerzaal van het Venrayse gemeentehuis tekst en uitleg gekregen over de vier beste locaties voor een lawaaisportcircuit in Noord-Limburg. Dat gebeurde tijdens een informatieavond waarin het locatieonderzoek van adviesbureau Royal Haskoning werd toegelicht. Haskoning heeft de afgelopen negen maanden alle mogelijke plekken voor een circuit in de regio nauwkeurig in beeld gebracht. Dat gebeurde na een uitspraak van de Raad van State en in opdracht van de gemeente Venray, de provincie, de stichting Milieufederatie Limburg en ondernemer Harrie Maessen. Het onderzoek was nodig om te onderzoeken welke de beste plek in Noord-Limburg is voor een circuit. Haskoning onderzocht in drie stappen in de mogelijke locaties. Daarvan zijn er vier overgebleven. Eén daarvan is de Bakelsedijk-Zuid in Venray, twee andere locaties liggen op bedrijventerrein Tradeport (één in de gemeente Venlo, één in Horst aan de Maas) en één langs de Middenpeelweg bij Evertsoord. Samenwerking Onderzoeker Jurryt Jannink van Haskoning vertelde de aanwezigen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Jurist Max Seelen van de gemeente Venray legde uit hoe de verdere procedures verlopen. Wethouder Patrick van der Broeck benadrukte nog eens de unieke samenwerking tussen de gemeente, de Milieufederatie en de ondernemer, die is opgezet om eindeloos juridisch getouwtrek te voorkomen. Na de pauze konden de belangstellenden vragen stellen aan een panel waarin ook beleidsmedewerker Toine Wuts van de Milieufederatie, raceliefhebber Harrie Maessen en Antoine Dohmen van de provincie Limburg plaats namen. Veel van de bezoekers waren afkomstig uit de wereld van de autosport. De belangstellenden kwamen uit heel Limburg en enkelen zelfs uit België en Duitsland. De avond werd geleid door Theo Swinkels. KLACHTEN OVER BEZORGING "Periodiek" te!582877. Klachten over de bezorging van het Oostrums Weekblad en de PeeI en Maas, s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met OSTRUMS .w*v>

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1