Weekblad Vè MAM DE CA-s REDfiKTlE W I.V.M. VENRAYSE KERMIS verschijnt er in week 31 geen OOSTRUMS WEEKBLAD rèi. "Periodiek" tel: 582877. KLACHTEN OVER BEZORGING I A Klachten over de bezorging van hef Oostrums Weekblad en de Peel en Maas, s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met 38e jaargang WK. 28 23 UtS juli 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur r> s/— '4 •Tn OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1