Weekblad vflk— Beste ouders en kinderen van groep 5, 6,7 en 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ja ik wil misdienaar worden 38e jaargang WK. 28 15 juli 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Sinds mensenheugenis hebben wij hier in ons Maria genadeoord misdienaars gehad. Van onze school 'De Meulebeek" Maar als het zo doorgaat hebben wij na de vakantie geen misdienaars meer en dat betreuren wij ten zeerste. Wij doen dan ook een dringend beroep op deze kinderen en hun ouders om ons te helpen zodat wij weer kunnen zeggen: wat fijn dat er weer misdienaars zijn De Ouders hoeven zich niet verplicht te voelen om mee naar de H. Mis te komen De kosters vangen deze kinderen wel op. Ik zou zeggen geef je op De Kosters, A. Linders Geeststraat 8 J. van Brunschot Randenrade 68 Naam Adres Lever dit briefje in op een van bovenstaande adressen I OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1