Weekblad K "Reriodiektel: 582877 KLACHTEN OVER BEZORGING Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: QQSttumsweekbiati@pianet.ni Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 38e jaargang WK. 25 24 juni 2010 Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Za. 26 juni 09.00u. Inzamelen oud papier Ma. 28 juni 18.45u. Repetitie leerlingenorkest 19.30u. Repetitie orkest en leerlingenorkest 20.00u. Repetitie orkest Wo. 30 juni 19.00u. Leerlingen tamboerkorps 20.00u. Repetitie tamboerkorps Agenda: 11 juli 50 jaar bestaan tamboerkorps, concert drumfanfare Koninklijke Luchtmacht, dorpsbbq 17 juli Inzamelen oud papier 17 juli Deelname aan Venray Jubelt 19 juli Laatste repetitie voor de vakantie 31 juli Inzamelen oud papier ZATERDAG 26 juni 09.00 - 12.00u. INZAMELEN OUD PAPIER Locatie terrein van Rattingen Oirloseweg Klachten over de bezorging van het Oestrums Weekblad en de Peel en Maas, s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag i van 8.30 uur tot 17.OQ uur bellen met HARM! OSTRUMS OW.tW.HT

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1