Weekblad 0STRUM Aan de inwoners van Oostrum KLACHTEN OVER BEZORGING "Periodiek" tel: 582877. 38® jaargang WK. 24 17 juni 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Deze week hebben velen van u een brief van de gemeente Venray ontvangen waarin u gevraagd wordt om deel te nemen aan een woningmarktonderzoek. U kunt aan het onderzoek deelnemen via internet. Indien u wel wilt deelnemen aan het onderzoek maar niet beschikt over internet, of niet wilt deelnemen via internet, kunt u een formulier aanvragen bij de gemeente Venray. De dorpsraad van Oostrum wil u vragen zoveel mogelijk aan dit onderzoek deel te nemen. Door dit onderzoek denken we, als vervolg op de enquête die wij bij u hielden bij het opstellen van het DOP, aanvullende informatie over uw woonwensen te verkrijgen Het is immers inmiddels vijf jaar geleden dat onze enquête plaats vond en uw woonwensen zijn sindsdien mogelijk veranderd. Om het woonbeleid voor Oostrum verdere mede te ontwikkeling is het belangrijk dat zowel de gemeente Venray als de dorpsraad van Oostrum over actuele gegevens beschikt. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen indien u deel gaat nemen aan het onderzoek. Dank voor uw medewerking, Dorpsraad Oostrum Klachten over de bezorging van het Oostrums Weekblad en de Peel en Maas, s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met OSTRUMS O

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1