Weekblad Ven ray Gemeente Werkzaamheden Mgr. Hanssenstraat en Witte Vennenweg te Oostrum KLACHTEN OVER BEZORGING "Periodiek" tel: 582877. 38® jaargang WK. 23 10 juni 2010 Redactieadres: G. Smedts, Vaikenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekbj3d@0ianet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Van maandag 14 juni t/m vrijdag 18 juni 2010 is de Mgr. Hanssenstraat te Oostrum, vanaf Hoefslag Ghünenbeek tot de rotonde Wansumseweg, afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. In de genoemde tijd wordt de drempel op de Mgr. Hanssenstraat ter hoogte van het bebouwde kom-bord aangepast. Het aanpassen van de drempel zal er voor zorgen dat het voor fietsers komende vanaf het fietspad veiliger wordt. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. De bereikbaarheid van de percelen gelegen aan de Mgr. Hanssenstraat blijft gewaarborgd. Verder zal aan de Witte Vennenweg de oversteekplaats vanaf de rotonde richting de Sparrendreef worden aangepast. De oversteekplaats zal haakser gemaakt worden. De Witte Vennenweg zal niet worden afgesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Venray, telefoonnummer 0478 - 523 333 Tom Stam Projectmedewerker Civieltechniek Klachten over de bezorging van het Oostrums Weekblad en de Peel en Maas s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1