Weekblad OSTIUM Agend 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 38e jaargang WK. 22 3 juni 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@plai Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Oostrum, 29 mei 2010. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 8 juni 2010 in D'n Oesterham Aanvang: 20.00 uur Namens het dagelijks bestuur J. M. Linskens, voorzitter Opening door de voorzitter Vaststelling van de agenda Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen Notulen openbare vergadering d.d. 13 april 2010. Gebiedsgericht Werken - Uitvoeringsprogramma. Dagelijks Bestuur - Mondeling verslag dorpsradenoverleg 3 mei en 7 juni - Stationsomgeving - Overige activiteiten Openbare Ruimte - Project Watermolenplein - Rapportage overige activiteiten Maatschappelijke zaken - Rapportage overige activiteiten Dorpsontwikkeling - overige activiteiten Aktielijst Rondvraag Sluiting OSTRUMS O

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1