Weekblad r0STRUM Aan alle Oostrumse verenigingen. De gemeente Venray is een onderzoek gestart naar alle verenigingen in de kerkdorpen. In de toekomst kan de leefbaarheid in de kleine dorpen in het gedrang komen en de gemeente wil onderzoeken hoe er bijvoorbeeld door samenwerking van verenigingen uit verschillende dorpen, toch voorkomen kan worden dat verenigingen opgeheven moeten worden. Om te kunnen meten hoe de ontwikkelingen zijn voor het verenigingsleven heeft men deze gegevens nu en ook later nodig. Het gaat dan specifiek om het ledenbestand, de in en uit stroom hiervan en de inzet van vrijwilligers. De gemeente heeft de dorpsraden gevraagd een digitaal formulier te verspreiden. De verenigingen worden verzocht dit ingevuld naar de gemeente te retourneren zodat alle gegevens daar verwerkt kunnen worden. Om dit formulier te verspreiden heeft de dorpsraad de actuele contact gegevens van de verenigingen nodig. Op de website van dorpsraad Oostrum staan diverse verenigingen met de daarbij behorende gegevens. U kunt controleren of uw vereniging op de website staat en of uw gegevens nog juist zijn. Staat u nog niet op de website of kloppen uw gegevens niet, wilt u dit dan melden aan de webmaster of aan dorpsraadoostrum@home.nlDe informatie over de verenigingen op de website van dorpsraad Oostrum zijn uiteraard ook handig voor iedereen die in contact wil komen met één of meerdere verenigingen. Het is dus van belang dat uw vereniging altijd correct staat vermeld. Hoe komt u op de website van dorpsraad Oostrum. Onder uw zoekmachine typt u Dorpen Venray, vervolgens kiest uw Oostrum, u zit nu op de website van de dorpsraad. U ziet bovenaan een kopje verenigingen, dit klikt u aan. U kiest weer Oostrum en krijgt een lijst te zien met verenigingen uit Oostrum. Als u op een vereniging klikt, krijgt u de informatie te zien behorende bij de vereniging. In de tweede week van mei zullen de verenigingen voor het eerst gevraagd worden het digitale formulier in te vullen. We hopen op een zo volledig mogelijk beeld van ons bruisend verenigingsleven en danken u alvast voor uw medewerking. Namens dorpsraad Oostrum Marian Fleuren Secretaris 38e jaargang WK. 16 22 april 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1