Weekblad KERKBALANS R.K.Parochie O.L.Vrouw Geboorte te Oostrum. Administratie Kerkbijdragen. "Periodiek" tel: 582877. Tel. 58 46 42. 000 Zoals gebruikelijk werd in onze parochie in de loop van februari de jaarlijkse actie Kerkbalans georganiseerd. Een 19-tal vrijwilligers bezorgden op veel adressen een verzoek om ook dit jaar weer een financiële bijdrage te willen verlenen om een verantwoorde exploitatie van onze parochie mogelijk te maken. Onderhoud aan kerkgebouw, pastorie en energie zijn jaarlijks grote uitgaven. Het stemt tot voldoening dat velen positief reageerden op ons verzoek. Inmiddels hebben wij van 352 gezinnen een deelnameformulier mogen ontvangen. Van deze groep verlenen 283 gezinnen een eenmalige machtiging tot automatische incasso van de toegezegde bijdrage. Uitgaande van de verleende machtigingen die een bedrag vertegenwoordigen van 25.483,00 komen wij tot een totaal begrootte bijdrage voor dit jaar van 30.948,00. Een voortreffelijk resultaat! Een welgemeend woord van dank aan U allen is dan ook op zijn plaats. Mochten er toch nog adressen zijn waar de enveloppe niet is opgehaald dan kunt U deze ten allen tijde bij mij in de brievenbus doen, of het bedrag overmaken op rek.no. 1400 01 832 t.n.v. Kerkbijdragen O.L.Vr.Geboorte te Oostrum. Met vriendelijke groet, Annie Vermeulen, Adm. Kerkbijdragen Par.O.L.Vr.Geboorte Stationsweg 110, 5807 AC Oostrum. KLACHTEN OVER BEZORGING 38 jaargang WK. 15 15 april 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Klachten over de bezorging van het Oostrums Weekblad en de Peel en Maas, s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met Af&f, OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1