Weekblad 0STRUM Agenda: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 38e jaargang WK. 14 8 april 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Oostrum, 5 april 2010. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 13 april 2010 in D'n Oesterham Aanvang: 20.00 uur Namens het dagelijks bestuur J. M. Linskens, voorzitter Opening door de voorzitter Vaststelling van de agenda Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen Notulen openbare vergadering d.d. 9 maart 2010. Gebiedsgericht Werken - Uitvoeringsprogramma. Dagelijks Bestuur - Voortgang beheer Watermolen - Mondeling verslag dorpsradenoverleg 5 april - Overige activiteiten Openbare Ruimte - Project speeltoestellen Watermolenplein - Rapportage overige activiteiten Maatschappelijke zaken - Convenant Rooyse Wissel en Gemeente Venray - Tieners 12 tot 16 jaar - Aanvragen bijdrage leefbaarheidfonds - Criteria Leefbaarheidbudget - Rapportage overige activiteiten Dorpsontwikkeling - overige activiteiten Aktielijst Rondvraag Sluiting OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1