Weekblad m i U steunt onze vereniging ook door een bloemetje van ons te kopen. Alvast bedankt! Bloemenactie2 april 2010 SVO afdeling Korfbal 38e jaargang WK. 13 1 april 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur -ra s&'T*. 4 s V OSTRUMS V- f

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1