Weekblad ÖKPSKAAD Leefbaarheidfonds t.b.v. de Oostrumse gemeenschap STICHTING DORPSRAAD OOSTRUM Heeft u een idee om de leefbaarheid in Oostrum te bevorderen? Alvast bedankt! Bloemenactie2 april 2010 38e jaargang WK. 'I 18 maart 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Hoefslag 3, 5807 BT, OOSTRUM Tel. (0478) 510713, e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl Internet: www.dorpenvenrav.nl Dan kunnen wij u wellicht de mogelijkheid bieden om dit te realiseren. De Dorpsraad krijgt jaarlijks een bijdrage uit het leefbaarheidfonds van de Gemeente Venray. Deze kan de Dorpsraad naar eigen inzicht besteden om de leefbaarheid in Oostrum te bevorderen. Met gelden uit dit fonds heeft o.a. Basisschool de Meulebeek pleinstickers gekregen, de Ouderraad veiligheidshesjes en het Decembercomité pietenpruiken en zwarte pietenpakken. Misschien heeft u als vereniging, stichting of inwoner van Oostrum ook een project of idee waarvan u denkt dat het de leefbaarheid in Oostrum zou kunnen bevorderen. Speciaal hiervoor hebben we een aanvraagprocedure opgesteld met daarin de criteria waaraan een idee/project zou moeten voldoen. Het aanvraagformulier vindt u elders in dit blad en natuurlijk op onze website www.dorpenvenrav.nl. Dus, dien uw idee in bij de Dorpsraad!!! U steunt onze vereniging ook door een bloemetje van ons te kopen. SVO afdeling Korfbal OSTRUMS D OSTRUM

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1