OSTRUM Veilige voetgangersverbinding voor Gilde Opleidingen "Periodiek" tel: 582877. KLACHTEN OVER BEZORGING 38 jaargang WK. 7 18 januari 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Op maandag 1 maart starten de werkzaamheden om een verkeerveilige route voor voetgangers tussen het treinstation en de nieuwe locatie van Gilde Opleidingen aan te leggen. In het voorjaar opent Gilde Opleidingen haar nieuwe pand aan de Henri Dunantstraat. Op dit moment ontbreekt een veilige route voor voetgangers tussen het treinstation en de school. Langs het fietspad Henri Dunantstraat zal de gemeente een voetpad aanleggen en op de Oirloseweg wordt een verkeersplateau met een zebra aangebracht. Voor bovenstaande werkzaamheden zal de Oirloseweg tussen de Henri Dunantstraat en de Hulstweg voor circa twee weken worden afgesloten. Ter plaatse wordt een omleiding ingesteld. Het verkeer wordt via de Henri Dunantstraat, Deurneseweg en de Wittevenneweg omgeleid. De tekeningen van de verkeersmaatregelen liggen ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Heeft u vragen over de wegwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksdiensten. Klachten over de bezorging van het Oostrums Weekblad en de Peel en Maas, s.v.p. niet bij de redactie melden. Voor klachten kunt U op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen met OSTRÜMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1