- Het bestuur van de Oesterham is gewijzigd. Dhr. H.Valckx is teruggetreden als voorzitter. De nieuwe voorzitter is Joris Roth. Dhr. H. Valckx treedt toe tot het dagelijks bestuur van de gezamenlijke gemeenschapshuizen van de gemeente Venrav. - Het voetpad naast de Mgr. Hanssenstraat wordt veelvuldig gebruikt door fietsers in beide richtingen. Dit is zeer hinderlijk. Is het mogelijk dat hier extra verkeersmaatregelen getroffen worden. Het wordt opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht. - Kan er bij de spoorwegovergang en vooraan bij het paadje langs de beek vuilnisbakken geplaatst worden. Er ligt altijd veel hondenpoep en wellicht zijn de mensen dan eerder bereid de poep op te ruimen. - Ook in Oostrum maakt niet iedereen de stoep voor het huis schoon na sneeuwval. In het Oostrums weekblad zullen de mensen er als het sneeuwt nog eens op geattendeerd worden. 13. Sluiting De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng. As 49-ste Prins van Aostrum, Lull en d'n Boshuuze, Hertog van alle drueëge en waerme typetjes Graaf van ut moderne telraam Jonkhieër van OTTO uut ut Oostblok Baron van de Buutenhof Ridder van ut bergetappeklassement Beschermhieër van de allerjongste Aostrumse voetbaltalente is gekoze as öpvolger van Eed I tot en mit John I den tot zien adjudanten koos: Quinn Poels en Jules Kreutz en as nar koos Toon van Goch Prins Bart d'n Urste (Bart Holtackers) Beej gelaegenheid hiervan zal 'n resepsie gehélde werre op zondég 7 fibberwarïe 2010 um 16.11 uur ien D'n Oesterham,Watermeulestraot 1,5807 BJ Aostrum. Wij zun ut biezoonder op pries stelle öw daorte meuge begroette. C.V. "De Karklingels"

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 9