9. Maatschappelijke zaken Kleurwedstrijd Er zijn 24 kleurplaten binnengekomen. De 6 winnaars hebben ondertussen hun prijs ontvangen. Oproep aan tieners. Deze is 3 keer geplaatst en er is 4 keer op gereageerd. Het komt er in het kort op neer dat de jongeren een jeugdsoos missen. 1 groep verwees naar de Jera in Ysselsteyn waar leuke activiteiten worden georganiseerd. Verder heeft er een groepje van ongeveer 10 personen gereageerd en nog 2 kleinere groepjes. De leeftijdscategorie is van 12 tot ongeveer 16 jaar. Er is niet duidelijk of het draagvlak groot genoeg zal zijn voor een jeugdsoos. De dorpsraad zal niet zelf een jeugdsoos opzetten, maar kan bijvoorbeeld ouders steunen in de organisatie ervan, bijvoorbeeld wat betreft locatie en subsidie mogelijkheden. Er zullen dus mensen moeten zijn die dit willen doen en dit voor langere tijd kunnen ondersteunen. Op korte termijn worden de tieners geïnformeerd. 10. Dorpsontwikkeling Het DOP is van 2005 en de dorpsraad wil deze herzien gezien het uitvoeringsprogramma nu alleen nog zaken bevat die momenteel in behandeling zijn bij de gemeente of over enkele jaren pas uitvoerbaar zijn. Een DOP is net als de samenleving, aan veranderingen onderhevig. Er dient steeds te worden bekeken of er zaken zijn die beter of anders moeten. Er wordt weer een enquête opgezet in een kleinere vorm. Het is de bedoeling dat alle doelgroepen bereikt worden en dat zaken als verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid daarin meegenomen worden, zodat de resultaten over de afgelopen 5 jaar gemeten kunnen worden. Na de enquête zijn er wellicht weer ideeën die uitgewerkt kunnen worden voor het DOP. Het is de bedoeling dat de herziene versie in 2010 gereed komt. 11. Actielijst Onkosten Oostrums weekblad is afgewerkt, dit kan van de lijst. 12. Rondvraag - Kan de indeling van het dorpsplein eens bekeken worden, zodat parkeren voor gebruikers van de pinautomaat wat vlotter kunnen parkeren?. - Wanneer wordt de fietspadverbreding gerealiseerd. Dit ligt bij de provincie. - Wanneer worden de nostalgische borden geplaatst. Dit heeft geen haast voor de inwoners van Oostrum omdat het voornamelijk een verfraaiende functie heeft. - Er zijn weinig speel mogelijkheden voor de leeftijdscategorie 2 tot en met 5. - Is er nog nieuws over de Watermolen. Nee, het college van B&W moet hierover nog een besluit nemen. - De buslijn van Veolia rijdt niet meer door Oostrum, kunnen de bushokjes dan weg? - Is er een melding geweest van de TBS in verband van met de overvallen in de omgeving van en in Oostrum? Nee, dit gebeurt alleen bij uitbraak niet bij onttrekking tijdens verlof. - N.a.v. de overval op De Witte Vennen heeft een mevrouw wonende op de Witte Vennen een klacht over de politie. Mevrouw wordt doorverwezen naar Roel Coppus gebiedsmentor van Oostrum.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 8