Overige activiteiten Voortgang SBNS bodemsanering Gildestraat en Buitenhof. 18 december is er een bijeenkomst geweest met de aanwonenden om te vragen hoe men denkt over de ontwikkelingen tot nu toe. De dorpsraad wil deze informatie om bij een eventueel bestemmingsplan haar standpunt te kunnen bepalen en de mening van de aanwonenden daarin mee te nemen. De bijeenkomst was goed bezocht. Betrokkenen geven aan dat men wil dat er gesaneerd wordt, en dat men weer een groenwal als buffer terug wil tussen tuin en het spoor, uit oogpunt van veiligheid en privacy. Momenteel ligt er bij de gemeente een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging van de NS. De gemeente wil in het bestemmingsplan ook deze groenvoorziening opgenomen hebben. Er is niet duidelijk wanneer het bestemmingsplan gewijzigd zal worden. Het hele gebied van het station wordt herontwikkeld. Dit kan ook invloed hebben op het stuk grond waar de nieuwe groenvoorziening moet komen, aangezien er een mogelijkheid is dat de losplaats als parkeerplaats gebruikt gaat worden. In dit geval zal er weinig ruimte overblijven voor een groenwal. Oostrum in perkvorm De gemeente heeft na bezwaren van omwonenden, geopperd dat het perk ongeveer 20 meter verder komt te liggen. Dit zou dan de bezwaren wegnemen en de locatie zou beter zijn omdat het niet onder de lindebomen ligt. Het uiteindelijke resultaat zal volgens de gemeente uiteindelijk beter zijn. De groengroep die het voorstel tot het aanleggen van het perk heeft gedaan is het niet eens met deze beslissing. In een besloten vergadering van de dorpsraad is besloten om een onafhankelijke derde naar beide locaties te laten kijken om te beoordelen of de tweede locatie inderdaad zoveel beter is. Aan de hand van deze uitspraak wordt er gekeken wat de volgende stap zal zijn. 8. Openbare Ruimte Evaluatie Kerst Een dag na het versieren van de kerstboom was de kerstverlichting vernield. Deze is toen zo snel mogelijk vervangen. Zaterdag 9 januari is de kerstboom afgebroken en bleek de kerstverlichting de nacht ervoor weer vernield te zijn. Ook zijn er 2 vlaggenmasten afgebroken. Er is aangifte gedaan bij de politie, deze heeft de zaak in onderzoek. De kerstboomverbranding is in navolging van andere dorpen in eerste instantie afgeblazen vanwege de weersverwachtingen. Wel werden de bomen ingezameld zodat de loterij voor de jongeren door kon gaan, en op een stapel gelegd. Aansluitend is de stapel aangestoken omdat het weer beter was dan verwacht. Er was chocomel en erwtensoep en het was erg geslaagd. Familie Verheijen, Cornelissen en Manders en alle anderen die dit mogelijk hebben gemaakt worden hartelijk bedankt voor een geslaagde gezellige middag. Verder zijn er geen gegevens binnengekomen van de gemeente over afgewerkte zaken.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 7