D\orpsraad STICHTING DORPSRAAD OOSTRUM Hoefslag 3, 5807 BT, OOSTRUM Tel. (0478) 510713, e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl Internet: www.dorpenvenrav.nl Concept notulen van de openbare vergadering van Dorpsraad Oostrum Datum: 12 januari Locatie:, d'n Oesterham Oostrum 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan Drs. P. Trommelen, directeur specialistische zorg van Dichterbij. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Presentatie Drs. P. Trommelen directeur specialistische zorg van Dichterbij. Het plan bestaat uit 3 delen. Er komt een afdeling Gesloten Behandeling voor 24 cliënten. Dit zijn mensen vanaf 16 tot 35 jaar, met een lichte verstandelijke beperking die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. Daarbij hebben ze een delict gepleegd. Vaak heeft de rechter het advies meegegeven voor behandeling en voor de tijdsduur hiervan. De behandeling moet vrijwillig worden ondergaan en vind plaats binnen de kliniek. Men komt tijdens de behandeling niet buiten de muren van de kliniek. Er zal geen sprake zijn van verlof, begeleid of niet. De beveiligingsgraad van deze afdeling is lager dan die van bijvoorbeeld een TBS kliniek. Indien de cliënt alsnog niet behandeld wil worden, wordt de cliënt overgebracht naar een gevangenis. Na de behandeling beoordeelt de rechter of de cliënt weer in vrijheid wordt gesteld. Daarna is de cliënt vrij als ieder ander en is het mogelijk bij Dichterbij te resocialiseren. Het streven is om iedere cliënt weer terug te laten keren naar de plaats van herkomst. Dichterbij wil ook 16 appartementen bouwen voor cliënten die d.m.v. een veilige trainingssituatie willen doorgroeien naar meer zelfstandigheid. Ook komen hier mensen te wonen die de beschutte woonomgeving nodig hebben om normaal te kunnen functioneren. Verder komt er een kantoorgebouw met daarin een zorgcentrale. Van hieruit worden medewerkers en cliënten ondersteund. Denk daarbij aan persoonsbeveiliging, nachtzorg en een betere bereikbaarheid, dit laatste ook voor omwonenden. De bereikbaarheid van Dichterbij, is volgens iemand van de publieke tribune momenteel niet goed geregeld. Dhr. Trommelen beaamt dit en verwacht dat dit met de realisatie van de zorgcentrale. dat 24 uur per dag bemenst zal zijn is opgelost. Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Dhr. Trommelen wil graag een open communicatie zodat er gewerkt kan worden aan een blijvende goede relatie met de gemeenschap.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 5