Weekenddiensten huisartsen Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken GEEN SPOED, WEL POLITIE BEL DAN 0900 - 8844 BöoIoRo R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten Tel. 0900-8818 Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur) Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum (alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). Zondag 7 febr. 9.30 uur: Hoogmis (Gemengd Koor) jaardienst Wim Hendrix, overleden familie Maessen-van de Voort, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Jack, Sharon, Sjuul. NB: DE MARIAPROCESSIE VAN OOSTRUM WORDT GEHOUDEN OP ZONDAG 30 MEI 2010 Voor een doopsel, huwelijk, jubileummis, begrafenis, liturgie e.d. dient u rechtstreeks contact op te nemen met Pastoor A. Keller tel. 851146. In verband met tijdige publicatie in het Oostrum's Weekblad en Peel en Maas dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid Jos de Beer tel. 584031.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 2