Weekblad 0STRUM Agenda: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 38e jaargang WK. 5 4 februari 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Oostrum, 31 januari 2010. Stichting Dorpsraad Oostrum Hoefslag 3 5807 BT OOSTRUM tel. (0478)510713 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.dorpenvenrav.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 9 februari 2010 in D'n Oesterham Aanvang: 20.00 uur Namens het dagelijks bestuur J. M. Linskens, voorzitter Opening door de voorzitter Vaststelling van de agenda Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen Notulen openbare vergadering d.d. 12 januari 2010. Gebiedsgericht Werken - Uitvoeringsprogramma. Dagelijks Bestuur - Mondeling verslag dorpsradenoverleg 1 februari - Financiële verslaglegging 2009 - Voortgang besluitvorming Watermolen - Overige activiteiten Openbare Ruimte - Rapportage overige activiteiten Maatschappelijke zaken - Tieners 12 tot 16 jaar - Rapportage overige activiteiten Dorpsontwikkeling - overige activiteiten Aktielijst Rondvraag Sluiting OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1