Op donderdag 11 fibberwarie ziede welkom ien de Oesterham vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur. As alles mit zit komme de vrollie van ut göt op dizze aovend en stukske toëte. D'n entree zal net as andere joare 20,00 bedrage. Hiervur kunde d'n ganze aovend drinke en Antoinette en Jan zörge dan vur en klén hepke tussendur. Truujenaovend 2010

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 14