Weekenddiensten huisartsen Weekend- en nachtdiensten venrayse apotheken GEEN SPOED, WEL POLITIE BEL DAN 0900 - 8844 R.K. Parochie O.L. Vrouw Geboorte, Oostrum 1 BEZORGDIENST APOTHEKEN VENRAY Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend, de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten Tel. 0900-8818 Groene Kruis Winkel - Uitleen verpleegartikelen Venray, Schoolstraat 7 (maandag 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.30 uur) Tel. 088-6108861, 24 uur per dag bereikbaar. WEEKEND- EN NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN: Apotheek: Antoniusveld, Stationsweg 60d, tel. 584877 Openingstijden weekend: zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur. Maandag t/m vrijdag tussen 09.30 en 17.00 kan er bezorgd worden in Oostrum (alleen bebouwde kom). Er kan bovendien bezorgd worden tussen 13.00 en 17.00 uur op, maandag, woensdag en vrijdag in Oostrum (buiten de bebouwde kom). Zondag 31 jan. 9.30 uur: Hoogmis (Herenkoor) voor koningin Beatrix, voor de politici, voor de kerkleiders, voor onze parochie en voor de vrede, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars: Eline, Lucas, Remco. NB: DE MARIAPROCESSIE VAN OOSTRUM WORDT GEHOUDEN OP ZONDAG 30 MEI 2010 Voor een doopsel, huwelijk, jubileummis, begrafenis, liturgie e.d. dient u rechtstreeks contact op te nemen met Pastoor A. Keller tel. 851146. In verband met tijdige publicatie in het Oostrum's Weekblad en Peel en Maas dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 18.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid Jos de Beer tel. 584031.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 2