GEVONDEN n 1 SLOT incl. SLEUTEL Na vele maanden voorbereiding hebben we een na uw en onze mening een zeer geslaagd jubileumfeest kunnen vieren. Ik wil u dan ook, namens het hele bestuur, dank zeggen dat u in zo grote getale aanwezig wilde zijn. Leny Tromp 50 jarig Jubileum

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 23